Przedsiębiorstwo
Usługi
Regulamin portu
AGB - Ogólne warunki handlowe
Kontakt
Stopka redakcyjna
Prywatność
Strona główna
 

 
 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o ochronie danych

Ogólne informacje

Poniższe uwagi dać prosty przegląd o tym co dzieje się z Twoich danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe są wszystkie dane, które mogą być zidentyfikowane osobiście. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych, można znaleźć w naszej polityce prywatności poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Dane są przetwarzane na tej stronie przez operatora serwisu. Jego informacje kontaktowe, zapoznaj się z nadrukiem tej strony internetowej.

Jak zbieramy dane?

Ich dane są gromadzone na jednym to że możesz poinformować nas. Może to być np. do danych, wpisz w formularz kontaktowy. Inne dane są zbierane automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to głównie techniczne dane (np. przeglądarki, system operacyjny lub czas rozmowy stronę). Zbiór tych danych odbywa się automatycznie, zaraz po wprowadzeniu naszej strony internetowej.

Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych są zbierane do zapewnienia wdrożenia witryny wolne od błędów. Inne dane można analizować zachowanie użytkowników.

Jakie prawa przysługują o swoje dane?

Masz prawo do otrzymywania informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i cel przechowywanych danych osobowych nieodpłatnie, w dowolnym momencie. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również do dalszych pytań na temat danych ochrony można zapoznać się w dowolnym momencie na adres podany w danych firmy na nas. Możesz ponadto uprawnieni do odwołania właściwemu organowi nadzoru.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania naszej strony, zachowanie surfingu można ocenić statystycznie. Dzieje się tak zwłaszcza z plików cookie i programy analizy tzw. Analizy swoje zachowanie surfingu jest zazwyczaj anonimowe; zachowanie surfingu można prześledzić nie do Ciebie. Może nie zgadzam się z tą analizą lub za pomocą specjalnych narzędzi, aby zapobiec ich. Szczegółowe informacje do naszej polityki prywatności, pod nagłówkiem "narzędzia analizy i modułów strony trzeciej". Może nie zgadzam się z tą analizą. Poza sprzeczność jesteśmy informowani w niniejszej polityce prywatności.

2. Ogólne informacje i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy dane osobowe jako poufne i zgodnie z niniejszą polityką prywatności i przepisów dotyczących ochrony danych. Korzystając z tej strony internetowej, dane osobowe są zbierane. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację osobiście. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia jakie informacje Zbieramy i wykorzystujemy go. Wyjaśniono również, jak i w jakim celu to jest zrobione. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji przez E-Mail) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Prawo do odwołania właściwemu organowi nadzoru

w przypadku naruszenia prywatności, prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru jest zaniepokojony. Właściwy organ nadzoru na kwestie prywatności jest ziemi komisarz państwa federalnego, w której nasza firma ma swoją siedzibę. Listę z inspektorem ochrony danych, jak również informacje kontaktowe można znaleźć następujące łącze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Ustawa o przenośności danych

Masz prawo do przekazania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub wykonania umowy, sam lub osobie trzeciej w formacie standardowym, do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego przekazywania danych do różnych osobę upoważnioną, to tylko tak daleko, jak jest to technicznie wykonalne.

Informacji, cofnięcia, unieważnienia

Masz w ramach obowiązującego w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich danych osobowych, ich pochodzenia i odbiornik i cel przetwarzania danych i w razie potrzeby a prawo do sprostowania, zablokowania lub Usunięcie tych danych. Kontakt w dowolnym momencie, a także co do dalszych pytań na temat danych osobowych na adres podany w danych firmy na nas.

3. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Internet, które strony używania tak zwane pliki cookie. Pliki cookie czy bez szkody dla komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą naszej oferty przyjazne, skuteczne i bezpieczniejsze do zrobienia. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisane na komputerze i że Twoja przeglądarka przechowuje.

Większość plików cookie używanych przez nas są tak zwane "session cookies". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Twoich odwiedzin. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki, podczas następnej wizyty. Możesz przeglądarki i automatycznie Usuń pliki cookie po zamknięciu przeglądarki, tak, że są informowani o ustawienie plików cookie i plików cookie tylko w niektórych przypadkach pozwala na wykluczenie niektórych przypadkach lub ogólnie akceptuje pliki cookie Włącz. Dezaktywacja plików cookie funkcji tej strony internetowej może być ograniczony.

Pliki cookie, które są wymagane do wykonania procesu komunikacji elektronicznej, lub aby zapewnić pożądane przez Ciebie, niektóre funkcje (np. zakupy koszyka funkcji), świecą się na podstawie artykułu 6 § 1. f DSGVO zapisano. Właściciel witryny ma uzasadniony interes w przechowywania plików cookie do technicznie poprawne i zoptymalizowane dostawy z jego usług. Jeśli chodzi o inne pliki cookie (np. pliki cookie, aby analizować zachowanie użytkownika surfing) są przechowywane, są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony automatycznie zbiera i przechowuje informacje w plikach dzienników serwera tzw, które Twoja przeglądarka automatycznie wysyła do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Referrer URL
  • Nazwa hosta komputera, dostępu do
  • Czas wysłania żądania do serwera
  • Adres IP

Scalanie danych z innych źródeł danych nie jest wykonane. Podstawą przetwarzania danych jest artykuł 6 par. 1 lit. (b) DSGVO, która pozwala na przetwarzanie danych do wykonywania umowy lub działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli przyjeżdżają do nas poprzez formularz kontaktowy żądania informacji od formularz żądania, w tym dane kontaktowe określone przez użytkownika do celów przetwarzania żądania, a w przypadku dalszych pytań dla nas są przechowywane. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody. Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. DSGVO). Może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. To jest komunikat nieformalne mailem do nas. Wycofanie stosuje się bez uszczerbku dla legalności wykonywanych do cofnięcia operacji przetwarzania danych.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaje zgodę na przechowywanie z nas, aż użytkownik poprosi usunąć, odwołać lub w celu przechowywania danych jest eliminowane (np. po zakończeniu przetwarzania żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa - okresy przechowywania w szczególności - pozostają nienaruszone.

4. wtyczki i narzędzia

Google Web fonts

Ta strona używa tzw czcionek sieci Web, które są dostarczane przez Google do jednolitego wyglądu czcionek. Po wywołaniu strony, przeglądarka ładuje wymagane czcionki sieci Web w pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić tekst i czcionki. W tym celu przeglądarki używanej przez użytkownika musi zawierać połączenia do serwerów Google. Ten Google dowie się, że nasza strona internetowa została dostępnych za pośrednictwem adresu IP. Korzystanie z Google Web fonts odbywa się w interesie jednolitego i atrakcyjnych prezentacji naszej strony internetowej. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 lit. f DSGVO dar. Jeśli czcionki sieci Web przeglądarka nie jest obsługiwana, standardowe czcionki jest używany przez komputer. Aby uzyskać więcej informacji o Google Web fonts w https://developers.google.com/fonts/faq i w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Mapy Google

Ta strona jest za pomocą usługi Mapy Google Maps API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, mountain view, CA 94043, Stany Zjednoczone. Aby korzystać z funkcji mapy Google, jest niezbędne, aby zachować swój adres IP. Informacja ta jest zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Administrator portalu ma żadnego wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z map Google jest w interesie atrakcyjne reprezentację naszych ofert internetowych i łatwe wykrywalność miejscach określonych przez nas na stronie internetowej. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 lit. f DSGVO dar. Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .