Przedsiębiorstwo
Usługi
Regulamin portu
AGB - Ogólne warunki handlowe
Kontakt
Stopka redakcyjna
Polityka prywatności
Strona główna
 


 

  Spółka Portowa Eisenhüttenstadt z o.o.
(Spółka-córka przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej Eisenhüttenstadt z o.o.)
(Spółka publicznoprawna)
  

 Stopka redakcyjna

Właścicielami tej strony internetowej i odpowiedzialni za jej treść są:
 

 
 

Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Eisenhüt- tenstadt spółka z o.o. reprezentowana przez pre- zesa przedsiębiorstwa Pana mgr ekonomii Knuta Kirschke 


 
Glashüttenstraße 44, 15890 Eisenhüttenstadt
Telefon: (03364) 77450, Fax: (03364) 774530

Numer rejestru handlowego: HRB 8333 FF

Numer VAT: DE 182149051


 
 
 
 

Webmasterem tej strony internetowej i osobą odpo- wiedzialną za pytania/ prośby związane z wystro- jem i pytaniami technicz- nymi jest:

Jürgen Pahn, Fotograf, Journalist
Postfach 7222, Poststraße 30, 15872 Eisenhüttenstadt
Telefon: (03364) 413276, Mobil: 0171-1740173
e-Mail

 
 

Szata graficzna została opracowana przez MZ- Werbung 

MZ-
Werbung

MZ-Werbung, Marion Zieger, Werbegrafik und Design,
Siedlerweg 7, 15890 Eisenhüttenstadt,
Tel.: (03364) 410931

Spółka Portowa z o.o., Glashüttenstraße 44, 15890 Eisenhüttenstadt

Telefon: (03364) 774580, Fax: (03364) 7745980, Mail: info@stadtwirtschaft-ehst.de