Przedsiębiorstwo
Usługi
Regulamin portu
AGB - Ogólne warunki handlowe
Kontakt
Stopka redakcyjna
  Polityka prywatności
Strona główna
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

 

 Spółka Portowa Eisenhüttenstadt z o.o.
(Spółka-córka przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej Eisenhüttenstadt z o.o.)
(Spółka publicznoprawna)
  

Nasze przedsiębiorstwo 


Knut Kirschke
Prezes Spółki

W Eisenhüttenstadt powstał nowoczesny port o charakterze ogólnoprzedmiotowym i centrum logistyczne, w którym obok towarów masowych mogą być przełado- wywane także ciężkie ładunki. Z uwagi na położenie nad kanałem Odra-Szprewa, port w Eisenhüttenstadt jest wykorzysty- wany przez przewoźników żeglugi śródlądowej oraz jako sieć dróg wodnych z i na obszarze środkowoeuropejskim na linii Wschód-Zachód.

 

Port jest czynny przez cały rok i wykorzystywany niezależnie od stanu wód rzecznych. Głębokość zanurzenia utrzymuje się niezmiennie na poziomie 2,20 m.

 

Lokalizacja portu Nowy Port

Urządzenie:
Długość nabrzeża (keja): 2x 350 m
Nośność nabrzeża: max. 35 t/m˛
Powierzchnie magazynowe i wolne: 80.000 m˛

Sprzęt do przeładowywania:
2 suwnice 15 t / 32 t
Koparka

Połączenia:

Kolej:
Połączenie kolejowe z Deutsche Bahn Spółka Akcyjna, Dworzec towarowy Ziltendorf, EKO-Trans – 100% spółka-córka spółki EKO Stahl Spółka Akcyjna jest odpowiedzialna za świadczenia transportowe

Droga:
Autostrada A12, odległość 25 km
Droga państwowa B 112
Osiągalna bez komplikacji dla transportu ciężkiego

Droga wodna:
Państwowa droga wodna klasy III, planowana rozbudowa
Głębokość przy wyładowywaniu (zależnie od poziomu wody): 2,00 m
Dopuszczalna wysokość przepływu: 4,5 m

Spółka Portowa z o.o., Glashüttenstraße 44, 15890 Eisenhüttenstadt

Telefon: (03364) 774580, Fax: (03364) 7745980, Mail: info@stadtwirtschaft-ehst.de